Membre de

l’ICAG (Il·luster Col·legi d’advocats de Girona)

COGAC (Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya)

l’APTTCiB (Associació professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears)